مدیریت حراست


  تعریف حراست

حراست در لغت به معنی پاسداری و مراقبت کردن می باشد و از لحاظ اداری نهادی است که در قلب تشکیلات یک سازمان قرار داشته و وظیفه خطیر و سنگین مراقبت و سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف های موجود برعهده دارد.

امام علی ( ع ) در زمان انتصاب مالک اشتر به فرمانداری مصر در قسمتی از نامه خود به مالک ، وی را به قرار دادن افرادی مطمئن جهت اطلاع از وضعیت حیطه فرمانداری امر و می فرمایند : « ... وابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء ... » تا کسانیکه در صداقت و وفاداری مورد اطمینان هستند به عنوان مشاوری امین ، وی را در حکومت یاری نمایند .

         

___________________________________________________________________________________________

ساختار حراست:

  حفاظت پرسنلی
  حفاظت اسناد
  حفاظت اطلاعات و داده ها (IT)
  حفاظت فیزیکی

 

 _______________________________________________________________________________ 

حراست پشتوانه ای محکم برای سلامت جامعه دانشگاهی

اداره حراست به منظور حفظ اصول و تعمیق ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام در ایجاد نظام تشکیلاتی دانشگاه فعال ، تا ضمن ارائه پیشنهاد و راهکارهای مناسب هرگونه انحراف و تخطی را در امور اجرایی کشف نماید و در سریع ترین زمان به اطلاع مسئولین و مراجع ذیصلاح ارسال دارد .
حفاظت از سلامت جامعه دانشگاهی در راستاي حفظ اصول و ارزش‎هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي به عهده حراست دانشگاه می‎باشد چرا که هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سلامت درونی نیاز دارد. از آنجا که سلامت هر سازمان و افراد آن همواره در معرض آلودگی‎ها و تهدیدهای درونی و نفوذی است برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی ها نیازمند سیستمی هستیم که با دقت زیاد از نفوذ آفت ها جلوگیری کند و با تشخیص و شناخت آفت های درونی زمینه های علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد. بنابر این حضور حراست در عرصه های مختلف دانشگاه همواره در جهت دستیابی به دو هدف عمده، یکی حفظ و ارتقاء توان حفاظتی و امنیتی به منظور پیش برد اهداف و دوم انجام اقدام های موثر جهت حفاظت همه جانبه منابع انسانی و مالی می باشد. حراست به عنوان چشم بیدار در سازمان، با توجه به اشراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد می تواند مشاور خوبی برای مدیران محسوب شود. البته بسیار روشن است که مسئولین حراست زمانی می توانند در این خصوص موفق باشند که از علم، تخصص، درایت و روشن بینی خوبی برخوردار باشند. در همین راستا وظیفه نیروی انسانی رسیدن به اهداف سازمان ولی وظیفه حراست حفظ سلامت نیروی انسانی است. حراست دانشگاه در راستای نقش و جایگاه خویش و با عنایت به مخاطبین خود که از نخبگان جامعه می باشند قطعاً راهی جز پرداختن جدی به حرکتی علمی، پویا و به دور از ساختارهای خشک ندارد و بر همین اساس و به طور جدی سعی دارد با ایجاد محیطی امن و آرام و بستری مناسب برای طرح دیدگاهها و نظرات دانشگاهیان که در نهایت آن توسعه میهن اسلامی متصور است در این راستا قدم نهاده و شیوه های جدید در این زمینه را بیازماید.

بنابراین حضور حراست در عرصه فرایندهای سازمانی، همواره در جهت دستیابی به دو هدف عمده زیر است:

۱ – هدف کلان و راهبردی : حفظ و ارتقاء توان حفاظتی و امنیتی سازمان به منظور پیش برد اهداف سازمان

۲ – اهداف عملیاتی : همراهی و مساعدت مدیران با ارائه مشورت های موثر و اطلاع رسانی به موقع و اعمال نظارت و انجام اقدام های موثر جهت حفاظت همه جانبه از ایمنی و سلامت منابع سازمان .

 _______________________________________________________________________________ 

وظایف مدیریت حراست برای رسیدن به اهداف

-     اطلاع رسانی به موقع از وضعیت سیستم به مراجع ذی صلاح

-     حفاظت از اماکن ، تاسیسات و تجهیزات

-    حفاظت از اسناد و مدارک

-    حفاظت IT

-    انجام ماموریت های محوله

 _______________________________________________________________________________ 

 حراست به عنوان مشاور مدیریت

حراست به عنوان چشم مدیر در سازمان و با توجه به اشراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد ، مشاور خوبی برای مدیریت محسوب می شود البته بسیار روشن است که مسئولین حراست زمانی می توانند در این خصوص موفق باشند که از علم ، تخصص ، درایت و روشن بینی خوبی برخوردار باشند .    

___________________________________________________________________________________________                                            

 •  

  وظایف و اختیارات حراست

  • برنامه‌ريزي، سازماندهي، نظارت و هدايت كليه فعاليتها و اقدامات حراستي
  • استقرار سيستم مناسب حفاظت فيزيكي و پرسنلي مجتمع
  • ابلاغ دستورات حراستي به مؤسسات تابعه و واحدهاي اداري
  • انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوري مراتب به مقامات مسؤول
  • تهيه و تنظيم فرمهاي حراستي
  • دريافت و ثبت اقدام در مورد اسناد طبقه‌بندي شده و توزيع و نگهداري آنها به صورت متمركز
  • دريافت و ثبت و نگهداري مكاتبات و اسناد محرمانه مجتمع
  • ارايه نظرات مشورتي به مسؤولين با توجه به اطلاعات مكتسبه
  • رفع نقايص و بهبود روشهاي حراستي
  • همكاري و اظهارنظردر تهيه طرحهاي حفاظت از تأسيسات مجتمع و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي مزبور طبق دستورات مقامات ذيصلاح
  • تنظيم برنامه‌هاي مختلف بازرسي
  • كنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجي در محيط مجتمع براساس ضوابط مربوط
  • صدور كارت شناسائي، مجوز تردد و رعايت تدابير لازم به منظور پيشگيري از هرگونه سوء استفاده و جعل
  • نظارت بر انجام امور نگهباني و انتظامي مجتمع
  • انجام ساير امور محوله از سوي رئيس مجتمع

  ___________________________________________________________________________________________             

  راه های ارتباطی با حراست مجتمع آموزش عالی گناباد:

  herasat(at)gonabad.ac.ir
  05157256481 ، 05157229801
     
  گناباد- خیابان حافظ- نبش حافظ 16- مجتمع آموزش عالی گناباد
  05157256481 ، 05157229801