دفتر ریاست

رئیس دفتر رياست: آقای دکتر حسین استیری

ملاقات عمومی ریاست دانشگاه 

یکشنبه ها ساعت 10-8 (با تعیین وقت قبلی)


نحوه دريافت وقت ملاقات
1- تکمیل فرم درخواست ملاقات از طريق فرم تماس (لینک)
2- ارسال فرم به دفتر رياست
3- ارجاع فرم به واحد ذیربط جهت اخذ نظر کارشناسي توسط مدير دفتر ریاست
4- رؤیت نظر کارشناسي توسط ریاست دانشگاه و اظهار نظر
5- درج در تقویم اوقات ملاقات با رئيس دانشگاه
6- اطلاع‌رساني زمان ملاقات به ذینفع
7- اجرای ملاقات


تلفن تماس: 57258131-57255969 (051) داخلی121

دورنگار: 57252969(051)

اين واحد مسؤول پيگيرى مستقيم امور ادارى و اجرايى رئيس دانشگاه و ايجاد هماهنگى لازم جهت انسجام فعاليت‎هاى واحدهاى دانشگاه است.

 شرح وظایف مسئول دفتر رياست
خلاصه‎اي از وظايف دفتر رياست به شرح ذيل مي‎باشد :

-دفتر رياست اين واحد، مسؤول پيگيرى مستقيم امور ادارى و اجرايى رئيس دانشگاه و ايجاد هماهنگى لازم جهت انسجام فعاليت‎هاى واحدهاى دانشگاه است.
- انجام امور دفتري و اداري رئيس دانشگاه در رابطه با ارتباطات داخلي و بين‎المللي و دانشگاهي
- دريافت مکاتبات واحدهاي دانشگاه و صدور ابلاغ کليه مکاتبات دستورات و نظرات رئيس دانشگاه به واحدهاي دانشگاهي و  مؤسسات و سازمان‎هاي خارج از دانشگاه
- انجام هماهنگي در ملاقات‎هاي عمومي رئيس دانشگاه با ارباب رجوع
- هماهنگي در امور جاري دفتر
- برنامه‎ريزي تقويم کاري ساليانه و روزانه رياست دانشگاه
- انجام هماهنگي‌هاي لازم با كليه معاونت‌ها و واحدهاي زيرمجموعه
- برنامه‌ريزي و برگزاري جلسات ، همايش‌ها و گردهمايي‌ها از قبيل جلسات هيأت رئيسه، شوراي دانشگاه، جلسات مديران دانشگاه و ...
- ارجاع نامه‌ها و تهيه پاسخ نامه‌هاي واصله و ...
- تعيين وقت جهت متقاضيان ملاقات با رياست دانشگاه
- پيگيري، راهنمايي و رفع مشكلات مراجعاني كه نياز به مساعدت و مددكاري دارند
- راهنمايي و پيگيري امور افراد مراجعه‎كننده به دفتر و ...
- دريافت‏ نامه‏‎هايى كه از واحدهاى مختلف ارسال مى‏‎شود و لازم است به رؤيت رياست‏ دانشگاه برسد     
- تهيه پيش‎‏نويس نامه‏‎ها و صدور نامه‎‏هايى كه متضمّن نظر و دستور رئيس دانشگاه به واحدهاى مختلف دانشگاه مى‎‏باشد
- پيگيرى و اجراى دستورهاى رئيس دانشگاه     
- پاسخگويى و رسيدگى به مشكلاتى كه بين ارباب‏ رجوع و واحدهاى مختلف دانشگاه‏ پيدامى‏‎شود     
- دعوت افراد براى تشكيل جلسات و كميسيون‎ها     
- تنظيم صورتجلسات و ابلاغ آن‎ها به واحدهاى ذى‎ربط
- انجام ساير امور محوله از سوي رئيس دانشگاه