دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی

✅ فراخوان جذب 1401
✅ قابل توجه متقاضیان فراخوان بهمن 97


قابل توجه متقاضيان فراخوان جذب:

*لطفاً پیش از شرکت در مصاحبه مدارک ذیل را به ایمیل پایین ارسال نمایید و در جلسه مصاحبه نیز همراه داشته باشید:

 • گواهي مدرك تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري
 • مقالات ISI، ISC، علمي پژوهشي و علمي ترويجي
 • مقالات كنفرانس همراه با گواهي حضور يا پذيرش
 • گواهي تدريس، ارزشيابي در صورت وجود
 • مدرك زبان
 • گواهي شركت در كارگاه
 • گواهي اتمام طرح پژوهشي (برگه قرارداد) و گزارش طرح
 • كتاب: كپي صفحه فهرست شناسنامه كتاب
 • گواهي عضويت در دفتر استعدادهاي درخشان يا بنياد ملي نخبگان
 • ثبت اختراع يا تأييديه علمي
 • ريزنمرات كارشناسي ارشد و دكتري
 • اسكن شناسنامه، كارت ملي و عكس

اطلاعات تماس

Uog.ac96(at)gmail.com
051-57254413 داخلی 109
گناباد- خیابان حافظ- نبش حافظ 16- مجتمع آموزش عالی گناباد