سامانه دریافت نظرات ارباب رجوع


به نام خدا
با سلام و احترام
دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه در نظر دارد در راستای تضمین کیفیت فعالیت‌های حوزه‌های مختلف دانشگاه، هرگونه نظرات یا شکایتی که در مسیر انجام امور مختلف دانشگاه برای هریک از دانشجویان، کارکنان یا اساتید بروز می‌کند دریافت نماید. درصورت تمایل به پیگیری آن مسأله از طریق دفتر نظارت، گزارش آن مسأله را با ذکر جزئیات و مستندات قابل رصد، در این فرم ثبت نمایید.
به منظور قابلیت پیگیری و اطلاع‌رسانی نتیجه به افراد، ورود اطلاعات شخصی لازم است؛ که این البته اطلاعات محرمانه خواهد ماند. همچنین در صورت عدم تمایل فرد به اطلاع از نتیجه پیگیری و صرفاً ارائه نظر و گزارش دهی مشکلات سیستم، این قابلیت وجود دارد که نظرات افراد، بدون نام در این فرم وارد شود.

با تشکر
دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
مجتمع آموزش عالی گناباد

 
نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر

جنسیت(*)
ورودی نامعتبر

شماره تماس
ورودی نامعتبر

نوع ارتباط با دانشگاه(*)
ورودی نامعتبر

شماره دانشجویی (یا کد ملی برای اساتید و کارکنان)
ورودی نامعتبر

 
تاریخ مراجعه (حضوری، مجازی، تلفنی، اتوماسیون و ....) در چه تاریخی با مسأله یا مشکل مد نظرتان مواجه شدید؟(*)
تاریخ را به دقت وارد نمایید

تعیین حوزه مورد نظر که پیشنهاد یا مسأله شما در آن حوزه است(*)
ورودی نامعتبر

بخش مورد نظر را می‌توانید براساس تقسیم‌بندی ارائه شده در اینجا انتخاب کنید:

تعیین بخش مورد نظر در حوزه مربوطه
ورودی نامعتبر

باتوجه به پاسخ سؤال قبل، دقیقا در مورد کدام بخش، فرد یا افرادی در حوزه مربوطه، پیشنهادی مد نظر شماست و یا برای شما چالش یا مسأله رخ داده است؟

شرح پیشنهاد، مسأله و یا چالش در حوزه و بخش مورد نظر، با ذکر جزئیات قابل رصد و پیگیری(*)
ورودی نامعتبر

چنانچه مستنداتی برای پیگیری بهتر و دقیق تر این مسأله در اختیار دارید، می توانید برای دفتر نظارت ارسال فرمایید (nezarat@gonabad.ac.ir). همچنین، جهت بهبود روند كار و عملکرد این حوزه اگر پيشنهاد يا انتقادي داريد، مرقوم فرماييد.

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
  جدیدورودی نامعتبر