اعضای هیأت علمی

گروه مهندسی عمران و معدن

1 حسین استیری مهندسی عمران سازه استادیار
2 امیر باغبان مهندسی عمران سازه استادیار
3 مهدی بمانی مهندسی اکتشاف معدن استادیار
4 معین بهادری مهندسی معدن استادیار
5 میثم پورعباس بیلندی مهندسی عمران استادیار
6 محمد حسین جلال کمالی مهندسی عمران استادیار
7 حسین مهدیان فر مهندسی اکتشاف معدن استادیار-(مدیر گروه)

گروه آموزشی مهندسی مکانیک و صنایع

8 مجتبی باغبان مهندسي مكانيك  استادیار
9 سید هادی پورحسینی حصاری مهندسي مكانيك  دانشیار
10 سید مرتضی جوادپور مهندسي مكانيك  استادیار-(مدیر گروه)
11 سید امیر حسینی سبزواری مهندسي مكانيك  استادیار
12 رمضان خسروی مهندسی صنایع  استادیار
13 هادی قلی نژاد مهندسی صنایع  استادیار

گروه آموزشی مهندسی شیمی و مواد

14 خلیل پروانه مهندسی شیمی  استادیار
15 میمنت سادات محسن زاده مهندسی مواد  استادیار
16 وحید محمودی مهندسی شیمی  استادیار
17 سید مصطفی موسوی زاده مهندسی مواد  استادیار
18 سید محسن موسوی نژاد مهندسی مواد  استادیار-(مدیر گروه)
19 مهدیه نامور محبوب مهندسی شیمی  استادیار
20 مجتبی وکیلی ازغندی مهندسی مواد  استادیار

گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر

21 حسین آذرین فر مهندسی برق  استادیار-(مدیر گروه)
22 آرزو الهی مهندسی برق  استادیار
23 محمد حسین اولیائی مهندسی کامپیوتر  استادیار
24 محسن خسروی مهندسی برق  استادیار
25 حوا علیزاده نوقابی مهندسی کامپیوتر  مربی
26 مجتبی محمدپور مهندسی برق  استادیار

گروه آموزشی ریاضی و آمار

27 فهیمه اخوان قصاب زاده ریاضی  استادیار-(مدیر گروه)
28 محمد شفاعی نوقابی آمار  استادیار
29 مجید کوکبی ریاضی  استادیار

گروه آموزشی شیمی

30 علیرضا برنجی شیمی  استادیار
31 حسین رمضانی اول فیزیک  استادیار
32 اعظم کریمیان شیمی  استادیار (مدیر گروه)
33 ولی اله ماندنی پور دیل شیمی  استادیار
34 رؤیا محمدزاده کاخکی شیمی  دانشیار

گروه آموزشی زمین شناسی

35 اعظم زاهدی زمین شناسی  استادیار
36 صدیقه زیرجانی زاده زمین شناسی  استادیار (مدیر گروه)
37 میثم علیئی باستان شناسی  استادیار
38 امیر رضا واثق عباسی باستان شناسی  استادیار

گروه آموزشی مهندسی کشاورزی

39 یاسر اسماعیلیان مهندسی زراعت استادیار
40 محمد بهزاد امیری مهندسی کشاورزی  استادیار
41 مسعود عشقی زاده آبخیزداری استادیار (مدیر گروه)
42 حسن قربانی قوژدی مهندسی کشاورزی  مربی

گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی

43 امید آزاد زبان شناسی همگانی استادیار-(مدیر گروه)
44 وحید رحمانی دوغارونی آموزش زبان انگلیسی استادیار-(مدیر گروه)
45 مرضیه فریور زبان و ادبیات انگلیسی استادیار-(مدیر گروه)
46 علی موسوی ده شیخ زبان شناسی همگانی استادیار
47 حسین نجاری آموزش زبان انگلیسی استادیار

گروه آموزشی مدیریت و حقوق

48 امیرحسین اخروی مدیریت استادیار
49 محسن حاجی زاده فقه و مبانی حقوق اسلامی استادیار
50 سید محمد حسینی حقوق بین الملل استادیار
51 یوسف رمضانی مدیریت استادیار
52 سید مجتبی موسوی نقابی مدیریت استادیار- (مدیر گروه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور