06 خرداد 1402

اطلاعيه در خصوص تخليه اتاق هاي خوابگاه در پايان ترم جاري

نوشته‌شده توسط 
(0 رای)
  کد: 1416    تعداد بازدید: 409   
این مطلب کلمه دارد.
زمان خواندن حدود دقیقه است.

 

با توجه به اینکه خوابگاه ها در پایان نیم سال دوم تحصیلی 1401  تعطیل می گردد دانشجویان خوابگاهی باید پس از پایان امتحانات خوابگاه را ترک نمایند لذا ضروری است قبل از ترک خوابگاه اتاق و امکاناتی که تحویل ایشان شده است را به شرح زیرتحویل سرپرست خوابگاه نمایند.

  • نظافت کامل اتاق، تخت، کمد و تخلیه اتاق و کمد آن از کلیه اشیاء و لوازم شخصی
  • بسته بندی لوازم شخصی حجیم (شامل رختخواب و ظروف غیر شکستنی) جهت تحویل به انبار
  • تخلیه مواد غذایی داخل یخچال و خاموش نمودن آن
  • تحویل کلید اتاق به سرپرست خوابگاه
  • در صورت داشتن لوازم حجیم (به صورت بسته بندی) و تمایل به انبار نمودن آن تکمیل قبض انبار ودریافت رسید آن ضروری می باشد.
  • چنانچه دانشجویان اتاق خود را تحویل سرپرست ننمایند و اقدام به ترک خوابگاه کنند پس از بررسی اتاق در صورت ایجاد خسارت به اموال و عدم نظافت آن بدهی در پورتال دانشجویان منظور می شود و نسبت به پذیرش ایشان در خوابگاه تجدید نظر خواهد شد.
  • با توجه به اینکه ظرفیت انبار محدود می باشد و اداره امور خوابگاه ها در قبال محتویات تحویلی دانشجویان هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و صرفا جهت کمک به دانشجو این کار انجام می شود دانشجویان از تحویل وجه نقد، لباس، کتاب، لوازم واموال قیمتی، اسناد و مدارک رسمی و... به انبار خود داری نمایند. و فقط وسایل حجیمی که امکان بردن آن را ندارند به انبار تحویل نمایند.
  • حداکثر زمان نگه داری لوازم دانشجویان در انبار تا 31/6/1402 می باشد.
  • محل نگه داری وسایل دانشجویان خوابگاه خاتم می باشد لذا دانشجویان خوابگاه امام رضا جهت تحویل وسایل به خوابگاه خاتم مراجعه نمایند.