اطلاعیه ترم تابستان 1401

6 تیر 1401, 9:33 ق ظ

به اطلاع دانشجویان می‎رساند، مجتمع آموزش عالی گناباد در تابستان1401 ترم تابستانی نخواهد داشت.
دانشجویان متقاضی ترم تابستان (نیم‎سال تابستانی سال تحصیلی1400) مهمان در دیگر دانشگاهها اطلاعیه فوق را مطالعه کنند.

مدیریت آموزشی