اطلاعیه: ارزشیابی استادان

11 خرداد 1401, 2:27 ب ظ

 

به اطلاع دانشجویان می رساند نسبت به تکمیل فرم ارزشیابی استادان که بر روی پرتال دانشجویی قرار گرفته است، از تاریخ ( ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ تا ۱۴۰۱/۰۳/۲۴) اقدام نمایید.
مشاهده نمره های کارنامه ترم، منوط به انجام ارزشیابی در بازه اعلام شده می باشد و این بازه به هیچ وجه قابل تمدید نیست.

 

 اداره نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه گناباد

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور