اجرای پرسشنامه سیمای زندگی ویژه دانشجویان ورودی سال های 1396 و 1397

7 خرداد 1401, 1:22 ب ظ

طرح ملی بررسی سیمای زندگی دانشجویان در ابعاد مختلف با هدف بررسی سبک زندگی دانشجویان، ویژه دانشجویان فارغ التحصیل (دانشجویان ورودی سال های 1396 و 1397) توسط مراکز مشاوره دانشگاه ها اجرا می شود.

هدف نهایی پژوهش کاربرد داده های حاصل از آن برای ارتقای سلامت روانی اجتماعی دانشجویان است.

دانشجویان ورودی سال های 1396 و 1397 از طریق لینک زیر می توانند پرسشنامه سیمای زندگی را تکمیل نمایند.

https://porsa.irandoc.ac.ir/s/simaye-zendegi