اطلاعیه:حذف ترم و حذف تکدرس

4 خرداد 1401, 2:00 ب ظ


به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند مطابق تقویم و دستورالعملها و آيين‌نامه‌هاي آموزشي، درخواستهاي حذف ترم (حذف نیم سال)، در اين نيمسال فقط تا 18 خرداد و همچنین درخواستهاي حذف تکدرس (تئوري) ،  فقط تا 11 خرداد قابل بررسي است و پس از آن، درخواست حذف ترم  و حذف تکدرس قابل بررسي نمي باشد.