برگزاری مسابقات ورزشی ویژه دانشجویان

2 خرداد 1401, 12:30 ب ظ

مسابقات تنیس روی میز پسران(جشنواره ورزشی بهاره)

ویژه تمام دانشجویان روزانه وشبانه

زمان: دوشنبه 1401/03/02
 ساعت : 20:30
 مکان : خوابگاه خاتم الانبیا

جهت ثبت نام به
آقایان یزدانی @miladyazdani99
وعباسپور @kasra_abaspour
(اعضای انجمن ورزشی) اتاق 127مراجعه کنید.

********************************************

مسابقات بدمینتون دختران(جشنواره ورزشی بهاره)

ویژه تمام دانشجویان روزانه وشبانه 

 درصورت رسیدن به حد نصاب ساعت ومکان اعلام میگردد 

 جهت ثبت نام به
 خانم عجم @Sports20
وخانم صفری @mahana_safari
سوییت 112 اتاق a مراجعه کنید