اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی «هوش هیجانی » توسط مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه گناباد اعلام شد.

18 ارديبهشت 1401, 8:50 ق ظ

برندگان مسابقه کتابخوانی «هوش هیجانی » مشخص گردیدند.

اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی "هوش هیجانی" که به همت اداره بهداشت؛ درمان و مشاوره دانشگاه برگزار شد به شرح ذیل اعلام گردید:

1. مهدی خدادادی دانشجوی رشته مهندسی مواد و متالورژی 

۲. نادیا هاشمی دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی 

۳. بهاره ظریفی دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی 

۴. زهرا غلامی دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی

۵. سید مهدیار مهدوی دانشجوی رشته زبانشناسی 

۶. محمد احمدی دانشجوی رشته شیمی کاربردی

۷. حسن مرادی رمضانی دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی 

توسط کارشناسان مرکز با برندگان فوق جهت هماهنگی برای دریافت جوایز تماس گرفته خواهد شد.