انتخاب اتاق نمونه بهداشتی دانشجویان به مناسبت هفته سلامت

18 ارديبهشت 1401, 8:43 ق ظ

به مناسبت هفته سلامت اتاق های نمونه دانشجویی انتخاب و تقدیر خواهد شد.

لینک دریافت پرسشنامه:

https://survey.porsline.ir/s/UkRkYak

 

اداره بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه گناباد