اطلاعيه وام ضروري دانشجويي

31 فروردين 1401, 8:39 ق ظ
  • مهلت ثبت نام وام ضروری دانشجویان آغاز شد و تا 1401/03/15 ادامه دارد.
  • با مساعدت ریاست محترم صندوق، وام ضروری، رویداد "سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق" در نیمسال جاری هم برقرار خواهد بود.
  • ثبت نام سایر انواع وام ها ( تحصیلی، شهریه و ودیعه مسکن ) کماکان تا تاریخ1401/2/25 ادامه دارد.
  • برای اطلاع بیشتر از شرایط و ضوابط وام ضروری به کانال وام دانشجویی به آدرس uogvam@

مراجعه فرمایید