اطلاعيه پرداخت شهريه نيم سال دوم 1400

22 فروردين 1401, 12:00 ب ظ

 

قابل توجه دانشجويان شهريه پرداز:

 جهت پرداخت شهريه‌های معوقه خود و بخشی از شهريه نيمسال دوم ۱۴۰۰  تا پايان فروردين ماه ۱۴۰۱ اقدام نماييد. يادآور می‌شود بدين منظور بايد  از طريق سيستم و صرفاً با مرورگر Firefox وارد پورتال دانشجويی شده و پرداخت مربوط را انجام دهيد. (در غير اينصورت مبلغ واريزی در كارنامه مالی شما ثبت نخواهد شد.)

 

 امور مالی دانشگاه گناباد