امور تربیت بدنی

موضوع اصلی وظایف و خدمات این حوزه، توسعه ورزش در سطح دانشگاه است. افزایش سطح سلامت و شادابی مخاطبین این حوزه در سطح دانشگاه اعم از دانشجویان،کارکنان، اساتید و خانواده های آنان با ارائه فعالیت های ورزشی از مهم ترین رسالت های این حوزه به شمار می رود. این رویکرد با ابزار ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، توجه به زیر ساخت ها، فعالیت های عمرانی (ساخت و نگهداری)، آموزش نیروی انسانی و .. میسر می شود.

 
اهداف تربيت بدني و ورزش دانشگاه:

استفاده از ورزش به عنوان وسیله ای مهم برای نیل به هدف تربیت انسانی کریم و آزاد با ارزش های والای انسانی و مسئول در برابر خدا ( اصل دوم و سوم قانون اساسی) كمك به رشد وشكوفايي ابعاد معنوي، جسماني، عاطفي، عقلاني و اجتماعي دانشجويان از طريق پرداختن به فعاليت هاي مفرح و سلامت بخش تربيت بدني و ورزش از جمله اهداف این حوزه است.

 
اهداف اختصاصي:

    بهبود كيفيت زندگي، تأمين سلامت، نشاط و ارتقاي اعتماد به نفس و روحيه نظم پذيري در دانشجويان.
    توسعه و گسترش فعاليت هاي ورزشي درون دانشگاهي و ارتقاي كمي و كيفي ورزش دانشجويي.
    انسجام و هماهنگي ورزش دانشجويان و توسعه همكاري دانشجويان در قالب انجمنهاي ورزشي.
    ارتقاي بهره وري منابع ورزش دانشگاه.
    هدايت، حمايت و نظارت بر فعاليت هاي ورزشي دانشگاه.

 
 راهبردها:

    گسترش برنامه هاي فراگير ورزشي درون دانشكده ها و خوابگاه هاي دانشجويي.
    ارتقاي ورزش قهرماني دانشجويان.
    توسعه زيرساخت هاي ورزش دانشجويي در دانشگاه.

 
چشم‎انداز:

    واگذاري بخشي از اختيارات اداره تربيت بدني دانشگاه به انجمن‎هاي ورزشي دانشجويي و توسعه مشاركت فكري، اجتماعي و اجرايي دانشگاهيان و دانشجويان در برگزاري شايسته برنامه‎هاي ورزشي.
    گسترش ورزش‎هاي همگاني و ورزش‎هاي سنتي، بومي و محلي در بين دانشجويان.
    برپايي اردوهاي ورزشي – تفريحي در محيط‎هاي طبيعي جهت ايجاد روحيه شور و نشاط و تلاش و پويايي در بين دانشجويان.
    ارتقاء كمي و كيفي مسابقات ورزشي از طريق اجراي برنامه‎هاي مدون ورزشي و شناسايي استعدادهاي ورزشي و فراهم‎سازي شرايط جهت حضور آنها در رقابت‎هاي برون دانشگاهی.
    اعزام تيم‎هاي منتخب دانشجويي به مسابقات استانی، منطقه‌ای و كشوري.
    تشويق ورزشكاران قهرمان و انتخاب انجمن‌هاي ورزشي برتر با برگزاري جشن‌هاي ورزشي و اعطای تسهيلات انگيزشي.
    ارتقاء سطح آگاهي و اطلاعات ورزشي دانشجويان با اجراي برنامه‌هاي آموزشي.
    ميزباني مسابقات در رشته‌هاي مختلف ورزشي.
    تقويت پايگاه‌هاي تندرستي و ورزش همگاني در خوابگاه‌هاي دانشجويي.
    سامان‌دهي و توسعه، تكميل و تجهيز فضاهاي ورزشي
    شناسايي فضاي مناسب دانشكده‌ها و خوابگاه‌ها جهت ايجاد فضاهاي ورزشي با حداقل تغييرات ممكن.
    تقويت ارتباطات و توسعه همكاري بين تربيت بدني دانشگاه و هيأت هاي ورزشي در سطح استان و استفاده از دستگاه هاي متولي ورزش و كمك جهت پيشبرد و اخذ تسهيلات با جلب توجه مسئولين.
    تشويق بخش خصوصي در اجراي فعاليت‌هاي ورزشي دانشجويي و استفاده از حامیان مالی جهت برگزاري مسابقات

 

بخش‌های مختلف امور تربیت بدنی (روی بخش‎ها کلیک کنید)

1- ورزش همگانی

2- اماکن ورزشی

3- ورزش قهرمانی

4-ورزش کارکنان

5-ورزش دانشجویان