فرایندهای فرهنگی

عنوان گروه فرايند عنوان فرايند عنوان زيرفرايند عنوان فعاليت کد تاریخ تصویب
برنامه‌ريزي و پشتیبانی تدوين برنامه جامع فرهنگي و اجتماعي تهيه تقويم فرهنگي و فوق‌برنامه تهيه تقويم فرهنگي و فوق‌برنامه p29-0 99.11.26
تشكيل اتاق‌هاي فكر(شورای فرهنگی، کمیته نظارت بر نشریات، کمیته ترویج ایثار، جهاد و شهادت، هیآت نظارت بر تشکلهای اسلامی،کمیته عفاف و حجاب و شورای فعالیتهای قرآنی ؛کمیسیون فرهنگی، شورای دبیران) برگزاري شورا ها و کمیته های فرهنگي دانشگاه

p4-1

00.04.12
تدوين و بازنگري ضوابط و مقررات تدوين/ بازنگري فرآیندها تدوين/ بازنگري فرآیندها p31-0 00.03.31
تدوين/ بازنگري آیین نامه ها تدوين/ بازنگري آیین نامه ها - -
زيرساخت‌ها، منابع و پشتیبانی اداری مالی کار دانشجویی p11-0 99.11.26
تسویه حساب مالی مرتبط با حوزه فرهنگی p12-0 99.11.26
تحویل اقلام امانی فرهنگی به دانشجویان و دریافت خسارت p20-0 99.11.26
انعقاد قراداد جهت خرید اقلام فرهنگی با همکاری واحد حقوقی دانشگاه p26-0 99.11.26
اداری فرهنگی خاتمه رویداد فرهنگی p17-0 99.11.26
پیگیری ارجاعات p10-0 99.11.26
تعیین اساتید مشاور کانونهای فرهنگی-هنری و انجمن های علمی

p5-1

00.04.12
هماهنگی مکان برگزاری برنامه p9-0 99.11.26
تقدیرها تقدیر از اساتید مشاور کانونهای فرهنگی -هنری و انجمن های علمی

p6-1

00.04.12
تقدیر از فعالین فرهنگی/ انجمن های علمی p15-2 00.04.13
اجرای نظام پیشنهادات حوزه فرهنگی p30-1 00.04.09
خدمات و توليدات فرهنگي و اجتماعي صدور مجوز تاسيس تشكل‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي صدور مجوز تبليغات تبلیغات رویدادهای فرهنگی P2-0 99.11.26
صدور مجوز فعاليت‌هاي علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي در دانشگاه پیشنهاد برگزاری برنامه یا رویداد فرهنگی P1-2 00.04.12
صدور مجوز و نظارت بر انتشار نشريات دانشگاهي اخذ/ تمدید سالانه مجوز و انتشار نشریات دانشگاهی p25-1 00.04.13
ثبت نام رویدادهای فرهنگی/انجمن های علمی ثبت نام رویدادهای فرهنگی/انجمن های علمی P3-1 00.09.02
صدور مجوز حضور اساتید و مهمانان خارج از دانشگاه در رویدادهای فرهنگی استعلام اساتید و مهمانان p8-2 00.04.21
صدور مجوز تشكيل كانون‌هاي فرهنگي و انجمن‌هاي علمي صدور مجوز تشكيل كانون‌هاي فرهنگي و انجمن‌هاي علمي - -
صدور مجوز تاسيس تشکل‌ها و مجموعه‌هاي دانشجويي صدور مجوز تاسيس تشکل‌ها و مجموعه‌هاي دانشجويي - -
برگزاري انتخابات، دوره‌ها و مراسم فرهنگي برگزاري انتخابات برگزاری انتخابات کانون‌های فرهنگی و انجمن علمی p18-1 00.04.06
برگزاري انتخابات اعضاي دانشجويي عضو كميته ناظر بر نشريات - -
برگزاري انتخابات تشكل‌هاي اسلامي- دانشجويي - -
برگزاري كلاس‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي ، کرسي‌هاي آزادانديشي ، جلسات قرآنی و ... پیشنهاد برگزاری برنامه یا رویداد فرهنگی P1-1 00.04.12
دعوت از اساتید مهمان خارج از شهرستان P7-0 00.09.02
کارگاه‌هاي ازدواج دانشجويي - -
ضيافت انديشه اساتيد - -
برگزاري مسابقات فرهنگي برگزاری جشنواره قرآن و عترت دانشجویی ابلاغی وزارت عتف p22-0 99.11.26
داوری جشنواره ها و مسابقات p21-0 99.11.26
برگزاري اردوهاي دانشجويي برگزاری اردوی فرهنگی و بازدیدهای انجمن های علمی p14-1 00.09.02
برگزاري مراسم و همايش‌ها برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی(کانون‌ها/انجمن‌ها) p19-0 99.11.26
اعزام منتخبین به مسابقات و جشنواره ها p28-0 99.11.26
برگزاری جشنواره رویش (ابلاغی وزارت عتف) p24-1 00.06.08
استعدادیابی دانشجویان نوورود p16-0 99.11.26
پیشنهاد برگزاری برنامه یا رویداد فرهنگی (برگزاري برنامه‌هاي مناسبتي) P1-1 00.04.12
برگزاری مراسم دانش آموختگی p23-0 99.11.26
برگزاری برنامه هفته فرهنگ دانشگاه p27-1 00.09.06
درخواست بررسی محتوا در هیأت بازبینی مراسمات p13-1 00.09.06
برگزاري حلقه‌هاي ديني و معرفتي در خوابگاه‌ها - -
برگزاري نشست‌ها و ديدارهاي دوره‌اي اساتيد و مديران دانشگاه در خوابگاه - -
برگزاري اعتکاف دانشجويي - -
ارتباط خانواده و دانشگاه برگزاري همايش، كلاس‌ و كارگاه‌های آموزشی برگزاري همايش براي خانواده دانشجويان ورودي جديد - -