معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

                                 معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی:

دکتر سید امیر حسینی سبزواری 

تحصیلات: دکتری مهندسی مکانیک 

 

وظایف و مسئولیت‎های حوزه معاونت آموزشی:

 • اداره كليه امور آموزشي، پژوهشي و دانشجویی مجتمع.
 • مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي، پژوهشي و دانشجویی با كمك مسئولان ذيربط.
 • نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامه هاي آموزشي با همكاري گروه نظارت و ارزيابي مجتمع.
 • تدوين و پيشنهاد اصول اجرايي امور آموزش و پژوهش.
 • نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه.
 • تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي ، شوراي تحصيلات تكميلي و شوراي پژوهشي مجتمع.
 • برنامه ريزي امور آموزشي، پژوهشي و دانشجویی با همكاري واحدهاي ذيربط.
 • نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و دوره هاي تخصصي هر گروه آموزشی و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هيأت رئيسه.
 • ارزيابي علمكرد آموزشي دانشجويان و انعكاس آن به رياست مجتمع و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيأت علمي.
 • اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و تخصصي.
 • برنامه ريزي در امور پژوهشي و فنّاوري و نظارت بر پايگاه اطلاع رساني و شبكه اينترنت مجتمع.
 • انجام بررسي هاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت هاي پژوهشي مجتمع.
 • انجام مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي و ارزيابي علمكرد پژوهشي سالانه مجتمع.
 • تماس با مؤسسات داخلي و خارجي به‌ منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي و پژوهشي .
 • همكاري با دفتر رياست، روابط عمومي و امور بين‌الملل در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي و اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين مجتمع و ساير مؤسسات.
 • همكاري در اجراي دوره هاي كوتاه مدت پژوهشي براي مؤسسات غيردانشگاهي.
 • نظارت بر كليه امور پژوهشي مجتمع، كتابخانه‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي.
 • برنامه‌ريزي جهت استفاده اعضاي هيأت علمي از فرصت‌هاي مطالعاتي داخل و خارج برابر ضوابط مصوب.
 • تهيه برنامه‌هاي پژوهشي مجتمع و ارائه اهداف و تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در قالب برنامه‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت براي طرح در شوراي مجتمع.
 • بررسي و ارزيابي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي مجتمع در چار چوب برنامه هاي رشد و توسعه كشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هيأت رئيسه.
 • برنامه‌ريزي براي گسترش و تعميق ارزش­هاي اسلامي و انقلابي در همه سطوح دانشگاهي
 • مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسايل و مشكلات دانشجويي
 • نظارت بر واحدهاي تحت نظر به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها
 • ايجاد هماهنگي و جلب مشاركت لازم ميان نهادهاي مختلف عقيدتي، فرهنگي و سياسي دانشجويي از طريق تشكيل جلسات با دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري، جهاد دانشگاهي و انجمن اسلامي
 • برنامه‌ريزي و نظارت بر امر بهداشت، درمان و مشاوره دانشجويان
 • برنامه‌ريزي و نظارت بر برنامه‌هاي ورزشي و تربيت بدني مجتمع
 • نظارت بر امور رستوران­ها، خوابگاه­ها  و ورزشگاه­ها از نظر رعايت اصول بهداشت و حفظ نظم داخلي
 • برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي فعاليت‌هاي فوق­برنامه براي شكوفايي بيشتر فعاليت­هاي فكري، فرهنگي و هنري دانشجويان
 • فراهم آوردن زمينه ترغيب نيروهاي دانشگاهي به حضور در صحنه‌هاي مختلف علمي، فرهنگي و سياسي جامعه
 • گسترش روابط ميان اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان مجتمع و نظارت بر جلسات گفت و شنود بين اساتيد و دانشجويان
 • تدوين و پيشنهاد اصول كلي برنامه‌هاي مختلف دانشجويي مجتمع از جمله مشاوره دانشجويي و نظارت بر حسن اجراي آنها
 • تهيه و پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مختلف دانشجويي با كمك مسؤولان ذيربط و نظارت بر حسن اجراي آنها
 • مطالعه و اتخاذ تصميم در باره مسايل و مشكلات دانشجويي
 • نظارت بر اجراي قوانين و مقررات آيين‌نامه‌هاي دانشجويي
 • ايجاد ارتباط و همكاري هرچه بيشتر با مراكز، مؤسسات و نهادهاي فكري، فرهنگي و انقلابي براي شكوفايي بيشتر فعاليت­هاي مزبور
 • نظارت و برنامه‌ريزي براي توسعه آموزش‌هاي عقيدتي، سياسي، اخلاقي و فرهنگي از طريق برگزاري كلاس‌هاي آموزشي، سمينارها و مجامع فرهنگي، فكري، سياسي، دانشگاهي و نظارت بر آنها و بهره‌وري هماهنگ از توان موجود نهادهاي اسلامي و انقلابي
 • ارزيابي وضعيت كلي اعتقادي، سياسي و اخلاقي نيروهاي دانشگاهي و گزارش آن‌ها به هيأت رئيسه و شوراي دانشجويي و فرهنگي مجتمع
 • پيشنهاد برنامه‌هاي لازم به شوراهاي دانشجويي و فرهنگي و پيگيري وظايف محوله
 • طراحي و پياده­سازي يك نظام اثربخش براي فعاليت­هاي قانوني تشكل­ها و گروه­هاي فرهنگي، ورزشي، هنري، اجتماعي و سياسي دانشجويان و فراهم شدن زمينه مشاركت آنان در امور مربوط به خودشان
 • تلطيف و سالم‌سازي روابط ميان استادان، دانشجويان و كاركنان و برنامه‌ريزي براي استفاده بهتر نيروهاي دانشگاهي از امكانات فرهنگي و هنري
 • نظارت بر تشكيل انجمنهاي علمي و انتخابات و فعاليتها بطور مستمر
 • انجام ساير امور محوله از سوي رئيس مجتمع