دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی مجتمع آموزش عالی گناباد با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص و ماهر در منطقه گردید.

و با راه‌اندازی یک گروه آموزشی و 7 رشته تحصیلی باستان شناسی، حقوق، آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، زبان شناسی، مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز کرد. هم اکنون بیش از 400 دانشجو در رشته‌های فوق مشغول به تحصیل می‌باشند.

رشته‌های دانشکده (برروی نام رشته کلیک کنید)

مدیریت صنعتی

مدیریت بازرگانی

حقوق

زبان‌شناسی

باستان‎شناسی

زبان و ادبیات انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی