دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشگاه گناباد در تاریخ 1390/5/1 مجوز رشته مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار را اخذ نمود و در بهمن ماه سال بعد 90 دانشجو در این رشته پذیرش شدند.

پس از آن با گرفتن مجوز رشته مهندسی برق، در سال91 و مجوز رشته مهندسی فناوری اطلاعات در سال92، اقدام به پذیرش دانشجو در این دو رشته در مهر ماه سال 92 نمود. شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 1392/4/29 با تأسیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر موافقت قطعی کرد. این دانشکده اهداف آموزشی و پژوهشی متنوعی را در مقاطع میان مدت و بلندمدت طراحی کرده است که با بهره‎گیری از تجارب و دانش استادان متخصص در حوزه‎های برق و کامپیوتر در حال اجرا می باشند. هم اکنون این دانشکده با سه رشته( مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار و مهندسی فناوری اطلاعات)، فعالیت‎های آموزشی و پژوهشی خود را ادامه می‌دهد.

 

 

رشته‌های دانشکده (برروی نام رشته کلیک کنید)

مهندسی کامپیوتر

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی برق