دانشگاه گناباد در سال91 مجوز رشته شیمی کاربردی را گرفته و در بهمن ماه همان سال اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته کرد.

هدف از تأسیس دانشکده فنی و مهندسی ارتقاء سطح علوم و فنون در گرایش های مختلف مهندسی است.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی مجتمع آموزش عالی گناباد با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص و ماهر در منطقه گردید

دانشگاه گناباد در تاریخ 1390/5/1 مجوز رشته مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار را اخذ نمود و در بهمن ماه سال بعد 90 دانشجو در این رشته پذیرش شدند.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور