نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق پیامک، پست الکترونیک و تلفن برای ما ارسال کنید.

1- وارد کردن نام و ایمیل اختیاری و صرفاً جهت امکان پاسخگویی به شما می‎باشد.
2- این لینک صرفاً جهت ارائه دیدگاه‎ها و نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما می‎باشد که مستقیماً برای مسئول مربوطه ارسال خواهد شد و هیچ‎گونه مسئولیتی برای شما نخواهد داشت.

3- درصورتیکه قبلاً از این قسمت استفاده کرده‌اید، می‌توانید با وارد کردن کدپیگیری، وضعیت درخواست خود را مشاهده فرمائید.

ریاست دانشگاه ریاست دانشگاه

دکتر زمانی بهابادی

این لینک صرفاً جهت ارائه دیدگاه‎ها، نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما می‎باشد که مستقیماً برای ریاست ارسال خواهد شد و هیچ‎گونه مسئولیتی برای شما نخواهد داشت.

معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

دکتر محمدپور

دانشجویان گرامی می توانند جهت طرح مشکلات یا پیشنهادات خود مستقیما با معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی ارتباط برقرار نمایند

معاونت اداری و مالی معاونت اداری و مالی

دکتر اسماعیلیان

دانشجویان گرامی می توانند جهت طرح مشکلات یا پیشنهادات خود مستقیما با معاونت اداری و مالی ارتباط برقرار نمایند

مدیریت پژوهشی و فناوری مدیریت پژوهشی و فناوری

دکتر نامور

دانشجویان گرامی می توانند جهت طرح مشکلات یا پیشنهادات خود مستقیما با مدیریت پژوهشی و فناوری ارتباط برقرار نمایند

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور