ارتباط مستقیم با مسئولین دانشگاه

نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق پیامک، پست الکترونیک و تلفن برای ما ارسال کنید.

1- وارد کردن نام و ایمیل اختیاری و صرفاً جهت امکان پاسخگویی به شما می‎باشد.
2- این لینک صرفاً جهت ارائه دیدگاه‎ها و نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما می‎باشد که مستقیماً برای مسئول مربوطه ارسال خواهد شد و هیچ‎گونه مسئولیتی برای شما نخواهد داشت.

3- درصورتیکه قبلاً از این قسمت استفاده کرده‌اید، می‌توانید با وارد کردن کدپیگیری، وضعیت درخواست خود را مشاهده فرمائید.

ریاست دانشگاه ریاست دانشگاه

دکتر علیرضا زمانی بهابادی

این لینک صرفاً جهت ارائه دیدگاه‎ها، نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما می‎باشد که مستقیماً برای ریاست ارسال خواهد شد و هیچ‎گونه مسئولیتی برای شما نخواهد داشت.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

حجت الاسلام سيدعليرضا قرشي سنو

این لینک صرفاً جهت ارائه دیدگاه‎ها، نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما می‎باشد که مستقیماً برای مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارسال خواهد شد و هیچ‎گونه مسئولیتی برای شما نخواهد داشت.

معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

دکتر سید امیر حسینی سبزواری

دانشجویان گرامی می توانند جهت طرح مشکلات یا پیشنهادات خود مستقیما با معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی ارتباط برقرار نمایند

معاونت اداری و مالی معاونت اداری و مالی

دکتر حسین مهدیان‌فر

دانشجویان گرامی می توانند جهت طرح مشکلات یا پیشنهادات خود مستقیما با معاونت اداری و مالی ارتباط برقرار نمایند