لینک مراکز تحقیقاتی ایران

در زیر لینک برخی از مراکز تحقیقاتی ایران آورده شده است و در حال تکمیل می باشد

 

bulletبنیاد پژوهشی رباتیک و هوش مصنوعی سپنتا

bulletپارک علم و فناوری خراسان

bulletپایگاه استنادی علوم جهان اسلام

bulletپژوهشکده آمار ایران

bulletپژوهشکده تعلیم و تربیت

bulletپژوهشکده توسعه تکنولوژی صنعتی

bulletپژوهشکده مطالعات راهبردی

bulletپژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

bulletپژوهشگاه حوزه و دانشگاه

bulletپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 

bulletپژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

bulletپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

bulletپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

bulletپژوهشگاه نیرو

bulletدفتر پژوهشهای فرهنگی

bulletمرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

bulletمرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

bulletمرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

bulletمرکز تحقیقات مخابرات ایران

bulletمرکز مطالعات فرهنگی و علوم انسانی

bulletمرکز مطالعات و تحقیقات هنری

bulletموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

bulletموسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران

bulletموسسه مطالعات بین المللی انرژی

bulletموسسه مطالعات دریای خزر

دسته: کتابخانه