در جلسه ی شورای اداری گناباد صورت گرفت" امضای تفاهم نامه مشترک علمی، تحقیقاتی بین مجتمع آموزش عالی گناباد و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گناباد

28 مرداد 1399, 4:26 ب ظ
به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد در راستای برنامه ها و سیاست های کلان کشور در جهت همکاری مشترک و تعامل دستگاه های اجرایی و مراکز آموزشی-پژوهشی به منظور هدایت برنامه های علمی و پروژه های تحقیقاتی به سمت نیازهای کشور، کاربست پژوهش های کاربردی در دستگاه های اجرایی و بهره گیری مراکز دانشگاهی از نظرات کارشناسی و ظرفیت ویژه بخش اجرا، تفاهم نامه همکاری مابین مجتمع آموزش عالی گناباد و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گناباد امضا شد.
از اهداف این تفاهم می توان به ایجاد بستر و پایلوت علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه منابع طبیعی و حفاظت آب و خاک استفاده از ظرفیت های ویژه داده های آماری، تجهیزات و امکانات موجود در حوضه زوجی کاخک در زمینه پژوهش های علمی و تحقیقاتی ، همکاری های علمی در زمینه اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی کاربردی، استفاده از ظرفیت اعضای هیات علمی درچهارچوب فرصت مطالعاتی در اداره منابع طبیعی در راستای نیازها و اهداف پژوهشی، امکان استفاده از ظرفیت های موجود در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی، امکان استفاده از ایستگاه نهالستان قوژد در چهارچوب اهداف علمی- پژوهشی مشترک، راه اندازی تیم های تحقیقات کاربردی طرفین منطبق با پروژه های تقاضا محور، همکاری در برگزاری همایش های علمی، کارگاه ها و دوره های آموزشی به منظور انتقال یافته های پژوهشی کاربردی و تبادل تجربیات، همکاری در زمینه برگزاری دوره های کارآموزی و کارورزی اشاره نمود.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور