اولین گاهنامه داخلی مجتمع آموزش عالی گناباد منتشر شد.

12 خرداد 1399, 7:55 ق ظ

گاهنامه پنجره دانش با نگاهی به فعالیت های صورت گرفته در مجتمع آموزش عالی گناباد، سعی دارد خبرها، فعالیت ها، نشست ها، وهرگونه تلاش صورت گرفته در واحد های مختلف را منتشر نماید.

 نشریه داخلی پنجره دانش در روابط عمومی مجتمع گردآوری و تنظیم می شود.

از اعضا هیات علمی،اساتید،کارکنان و دانشجویان درخواست می شود با پیشنهادهای خود این مجموعه را در جهت رشد موثر یاری رسانند.

پنجره دانش از علاقه مندان به فعالیت در این نشریه دعوت به همکاری می نماید.

روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور