اطلاعیه‌های دانشجویی

نتايج نهايي تعداد كانديداها و افراد تأييد صلاحيت شده (فایل پیوست) جهت شركت در انتخابات مجدد انجمن‌هاي علمي به شرح زير اعلام مي‌شود. گروه‌هايي كه كمتر از 5 نفر تأييد صلاحیت شده باشند، فاقد انجمن علمي خواهد بود.

دانشجویان محترم متقاضی دریافت تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی لازم است طبق مراحل زیر اقدام نمایند:

انتخابات انجمن‌هاي علمي آغاز شد و تا پايان وقت اداري چهارشنبه فرصت رأي‌گيري وجود دارد.

ورود به سامانه از طريق بخش رويدادهاي فرهنگي در سايت دانشگاه

نتايج نهايي تعداد كانديداها و افراد تأييد صلاحيت شده جهت شركت در انتخابات انجمن هاي علمي به شرح زير اعلام مي شود.

جدول قرعه کشی مسابقات دوره ای والیبال درون دانشگاهی  دانشجویان پسر مجتمع آموزش عالی گناباد

نیمسال اول 98-97

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:

 جهت پرداخت 50% شهریه ترم جاری و بدهی قبلی تا پایان آبان ماه، با مراجعه به قسمت مالي پورتال دانشجويي نسبت به پرداخت الكترونيكي شهريه اقدام نمایند.

لازم بذکر است در صورت عدم پرداخت عواقب بعدی بر عهده دانشجو خواهد بود .

گروه بندی مسابقات فوتسال درون دانشگاهی نیمسال اول 98-97

گروه A

گروه B

گروه C

1-    احراری

5- جام

9- سفالگری هادی

2-    سعیدی

6- المپیک

10- فرزین

3-    حججی

7- جنوبی ها

11- بیگی

4-    ستاره سرخ

8- سربداران

12- لکستان

 

ردیف

بازیها

تاریخ

مکان

ساعت

1

احراری -سعیدی

فرزین- بیگی

14/8/97

سالن رجایی

 

21

2

22

3

جام - المپیک

حججی-ستاره سرخ

18/8/97

سالن رجایی

18

4

19

5

جنوبی ها-سربداران

سفالگری هادی –لکستان

18/8/97

سالن رجایی

20

6

21

7

احراری –ستاره سرخ

جام- سربداران

19/8/97

سالن رجایی

21

8

22

9

فرزین- لکستان

حججی – سعیدی

21/8/97

سالن رجایی

21

10

22

11

سفالگری هادی – بیگی

جنوبی ها – المپیک

23/8/97

سالن رجایی

21

12

22

13

احراری – حججی

فرزین – سفالگری هادی

25/8/97

سالن رجایی

*

14

*

15

جام – جنوبی ها

ستاره سرخ- سعیدی

25/8/97

سالن رجایی

*

16

*

17

لکستان- بیگی

سربداران- المپیک

25/8/97

سالن رجایی

*

18

*

19

اول گروهC - دوم گروهB

دوم گروهC  - اول گروه B

26/8/97

سالن رجایی

21

20

22

21

اول گروهA – دوم گروه B

دوم گروه A – اول گروه  B

28/8/97

سالن رجایی

21

22

22

23

  اول گروه A - اول گروهC

دوم گروه A - دوم گروهC  

30/8/97

سالن رجایی

21

24

22

25

نیمه نهایی

نیمه نهایی

2/9/97

سالن رجایی

*

26

*

27

رده بندی

فینال

2/9/97

سالن رجایی

*

28

*

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور