مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجویی برگزار می‌کند: کارگاه آموزشی" با چه کسی ازدواج کنیم؟ "

2 دی 1399, 9:46 ق ظ
با چه کسی ازدواج کنیم با چه کسی ازدواج کنیم

کارگاه آموزشی با چه کسی ازدواج کنیم؟ 

مدرس :خانم زهره جمالی

زمان :شنبه 6دی ماه ساعت ۱۲ الی 13

لینک ورود:webinar.gonabad.ac.ir/Consulting2 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور