گروه زمین شناسی مجتمع آموزش عالی گناباد برگزار میکند :برگزاری کارگاه های آموزشی گروه زمین شناسی

19 آذر 1399, 8:20 ق ظ
کارگاه های آموزشی کارگاه های آموزشی

گروه زمین شناسی مجتمع آموزش عالی گناباد برگزار میکند :

-کارگاه آموزشی، آشنایی با مفاهیم کاربردی چینه شناسی

-کارگاه آموزشی نرم افزارهای spss و Rock work

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور