برگزاری وبینار آموزشی ویژه دانشجویان جدیدالورود"آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه شورای انضباطی

16 آذر 1399, 9:16 ب ظ

قابل توجه دانشجویان نو ورود:

جهت آشنایی دانشجویان گرامی با آیین نامه و شیوه نامه شورای انضباطی، وبینار آموزشی در این خصوص برگزار می گردد.

زمان برگزاری، ویژه دانشجویان دختر ورودی 99 در تاریخ 99/9/23 ساعت 12 الی 13:30

دانشجویان پسر ورودی 99 در تاریخ 99/9/25 ساعت 12 الی 13:30

لینک ورود:webinar.gonabad.ac.ir/enzebati

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور