تكميل فرم ارزشيابي اساتيد توسط دانشجویان

28 ارديبهشت 1399, 10:23 ق ظ

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند نسبت به تكميل فرم ارزشيابي اساتيد كه بر روي پورتال دانشجويي قرار گرفته از تاريخ 99/2/27 تا 99/3/7 اقدام نماييد. رؤيت نمرات كارنامه ترم، منوط به انجام ارزشيابي در بازه اعلام شده مي باشد و اين بازه به هيچ وجه قابل تمديد نيست.”

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور