اسامی کاندیدهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات شورای صنفی

29 ارديبهشت 1398, 9:27 ق ظ

اسامی کاندیدها امور تغذیه:
1.امیر رضا پاسبانی - مهندسی معدن
2.علی غلامیان - مدیریت بازرگانی
3.آرمین راستی تیری - مهندسی صنایع
4.حسین اژبدینیا - مدیریت صنعتی
5.میثم وفا پیشه - حقوق
6.مصطفی اسفندیاری - مهندسی مواد و متالوژی
7.مهرشاد سلیمی بنی - مهندسی مکانیک
8.محمد رضا بینا باجی - مهندسی برق
9.علیرضا رمضان پور - مهندسی صنایع
10.سعید عمرانی - مدیریت صنعتی
11.علی اصلانی - مهندسی عمران
12.مهدی رشید پور - مهندسی برق
13.محمد زرگانی - مهندسی برق
14.امیرمحمد عرفان پور - مهندسی عمران
15.دانیال ابراهیمی - زبان شناسی
16.خیرالله دلشاد - شیمی کاربردی
17.علی قانعی - مهندسی مکانیک
18.مسعود بهی - شیمی کاربردی
19.محمدباقر منصوری اطمینان - مهندسی برق
20.یگانه عزیزی - شیمی کاربردی
21.عاطفه خوش باطن - مهندسی مواد
22.هاجر رحمانی - زبان وادبیات انگلیسی
23.یاسمین البو عبادی - زبان شناسی
24.هدی دوستخواه احمدی - مهندسی صنایع
25.مهتا لعل نوری - شیمی کاربردی
26.فاطمه رضایی - شیمی کاربردی
27.مینا محمدی - حقوق


اسامی کاندیدها امور نقلیه:
1.فرشید صیادی - مهندسی کامپیوتر
2.علیرضا زارع - شیمی کاربردی
3.هادی بهادری - شیمی کاربردی
4.پیروز زنگنه - مهندسی معدن
5.رضا فریدی - شیمی کاربردی
6.مرتضی نیکویی - مهندسی معدن
7.مسلم پردل دوزاب - مهندسی معدن
8.رضا جرجندی مقدم - مهندسی مواد
9.عادل نجار - شیمی کاربردی
10.محمود سعیدان اصل - حقوق
11.محمد مهدی بلوچ - مهندسی معدن
12.فاطمه میردار هریجانی - حقوق
13.فاطمه خیراندیش - زبان وادبیات انگلیسی
14.بهاره گلی آور - مهندسی صنایع
15.فروغ طاهر پور - حقوق
16.نرگس نصرآبادی - آموزش زبان انگلیسی


اسامی کاندیدها امور خوابگاه برادران:
1.مهدی حسنی - حقوق
2.شروین عالی - مهندسی برق
3.احسان حسین زاده - مهندسی مکانیک
4.علیرضا نخعی مقدم - مهندسی مکانیک
5.علی مرادپور - مهندسی برق
6.محمدرضا کرم دوست - مهندسی صنایع
7.محمد پاک نیت - مهندسی معدن
8.علیرضا روستایی فیروزآبادی - حقوق
9.مصطفی صفایی دربندی - مهندسی برق
10.سید امیر رضا طلایی - مهندسی کامپیوتر
11.محمد هادی تقی زاده عادلی ناعینی - مهندسی برق
12.سید رضا موسوی - مهندسی مکانیک
13.محمد باقر احمدی - مهندسی مکانیک
14.امیر حسین محمدی - حقوق
15.سید صالح جعفری - حقوق


 اسامی کاندیدها امور خوابگاه خواهران:
1.گلناز جوادی - باستان شناسی
2.مریم کرمی - مهندسی مواد
3.نگین حیدری - زبان وادبیات انگلیسی
4.سیده مریم بهشتی - حقوق
5.مائده بلوچی - مدیریت بازرگانی
6.شمیمه غفاریان - شیمی کاربردی
7.سیده زهراحسینی فر - شیمی کاربردی
8.رکسانا رخصتی - مدیریت صنعتی
9.طاهره محمد پور - شیمی کاربردی
10.زهرا عاقلی - مهندسی کامپیوتر
11.روهینا افروزه - شیمی کاربردی
12.ناهید سادات اسحاقی مقدم - شیمی کاربردی
13.سیمین کریمی دوستی - آموزش زبان انگلیسی
14.فاطمه اسدی خدا بنده - مدیریت بازرگانی
15.شقایق احد زادگان اهی - مدیریت صنعتی
16.زهرا سبحانی کوهسرخی - مهندسی - عمران
17.سیده ستاره محجوب - مهندسی صنایع

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور